Ta hand om den uppvärmda luften

Det finns många bra lösningar idag som baserar sig på värmepumpsmodellen. Man använder värmen från luften och koncentrerar den så man får ut maximalt med värme. En av metoderna sticker dock ut. Den som baserar sig på husets frånluft. Marknaden för frånluftsvärmepumpar stiger snabbt Det säger sig självt. Att ta …